Dokumenti

  • Tel: 01/200 15 16
  • Radno vrijeme: 6:15 - 17:30

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i članka  41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13 ), a u svezi  sa člankom 23. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i  obrazovanju  (NN 94/13), Upravno vijeće DJEČJEG VRTIĆA ZVONČICA,  OIB 15619072576   nakon prethodne suglasnosti osnivača RADMILE RUKAVINA (OIB: 44793501459) iz Sesveta, Selčinska 15 od 30.09.2013. godine na sjednici održanoj dana 07.10.2013. godine,  donosi...

 

Preuzmite dokumente u nastavku

Dokumenti

Kontakt

  • DJEČJI VRTIĆ ZVONČICA
  • TRG L.MATAČIĆA 9
  • SESVETE, 10360
  • MB : 1748947
  • OIB: 15619072576
  • Tel: 01/2001516
  • Fax: 01/2001516
e-mail: djecji.vrtic.zvoncica@zg.t-com.hr